İçsel Yara, Yara Bandı Üzeri Cyanotype, 2011

Sargılı ifadelerin çeşitli şekillerde gösterilerek insan figürlerinin tasvir edildiği biçimin ve içeriğin birbirlerine bağımlılaştığı  bir dizi fotoğraf. Yarabandının figürler üzerinde kurgulanıp fotografik görüntünün elde edilmesi ve yine yarabandı kullanılarak cyanotype baskı tekniğinin uygulanabileceği sade fakat detayda karmaşık bir background ile oluşturulan, izleyiciyi yarabandının arkasındaki figürün uzak, yalnız, sancılı, farklı dünyasına götüren bir seri.

Sargılı ifadelerdeki yarabandı içsel bir yaranın varoluşunun mesajını güçlendirmek için kullanılan bir semboldür. Beklide mevcut yaşam içerisinde bulunulan düzene bir sitem, tepki olarak; uğultulardan, acılardan uzaklaşma, gündelik mücadelelerden sıkılma, var olan yaşamı reddedip yarabandının ardında yeni bir dünya kurma isteği ve sessiz bir haykırıştır.  Dış dünya ile iç dünya arasına çekilen bu bant bir nevi toplumla figür arasına örülen  duvar, duvardan bir sığınak olarak görülmektedir. Acılar, haykırışlar bu bandın, duvarın ardında gizlenir ve yaşanır. Seride bulunan fotoğraflarda ki figürlerin duyu organlarının kısmen yada tamamen kapatılmış olması figürün yaşamış olduğu dünyayı aynı gözlerle görmek, aynı sesleri işitmek yada aynı kokuları duymak istememesinden kaynaklanır. Karmaşık bant düzeninin içerisinde sadeliğe yöneliş ve tek bir figürün kullanılması yalnızlık, tek başınalık duygusun anlamlaştırılıp, dinamik, kalabalığın ortasındaki yalnızlık yorumlanmıştır.

Fotoğraflardaki figürlerin anatomilerinin kısmen  bozulması, figürlerde içsel yara nedeniyle oluşan anormalliklerin  vurgulanmasıdır. Figürlerin tamamını bir kabuk gibi kaplayan yarabandı; onların içsel yaraları sonucu oluşan bu içe kapanış, tedavi olma süreci olarak betimlenmektedir. Yarayı iyileştirme mücadelesi tedavi olma sürecidir.