Sanatçı Kızamığı, Dijital Fotoğraf ve Prospektüs, 2014 

Genç sanatçıların portreleri üzerinden sanat piyasasının, genç sanatçıya dayattığı ticari kaygı sonucu sanatçılarda oluşan rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkların galerilerde eser satıldıktan sonra eserin yanına yapıştırılan ‘satıldı noktası’ ile ifade edilmesi ve ayrıca sistemin sanatçıyı sadece daha çok ‘satıldı noktası’na  zorlaması, sanatçının hayatındaki problemlerinin sanat bakışının yok sayılması, eserdeki sanatçı portrelerinin arka planındaki ilaç prospektüsleri ile tamamlanmıştır. (Zeminde kullanılan prospektüslerin bir kısmı portredeki sanatçıdan alınmış ve o portreye eklenmiştir)